A A A
Rømskog kirke Klarvær -5
l
Kurøen

Museer og severdigheter

KURØEN

Rømskog kommune overtok gården Kurøen som gave fra søsknene Melleby i 1986. Kurøen er et kombinert bygdetun og kultursenter.

Gårdens historie føres tilbake til 1599. Den nåværende våningsbygningen er bygd i 2 etapper med en nyere bygning utenpå den gamle. Låven er fra 1800-tallet. For øvrig finnes tømret vedskjul, stabbur og smie.

Området ved Kurøen gir muligheter for fisking, rasting og bading. Du finner denne perlen ved å følge skilting til Rømskog kirke og deretter fortsette cirka 1 kilometer, totalt cirka 2,5 kilometer fra rv. 21.

Kurøen ble kåret til Rømskog kommunes tusenårssted og ligger vakkert til på solsiden av Rømsjøen.

I sommermånedene, fra juni til august, serveres det rømmegrøt og spekemat på stedet hver lørdag og søndag.

Det er mulig å leie lokaler på Kurøen til private arrangement og lignende i sommerhalvåret.
Se liste over utleiepriser.

For ytterligere informasjon kan du kontakte kulturleder Rita Berget Lindblad på tlf. 98 21 21 79 eller rita.lindblad@romskog.kommune.no

Trosterud skolemuseum, Fotograf: Rune Jørgensen

TROSTERUD SKOLEMUSEUM
Skoleloven av 1860 påla kommunene å bygge og drive faste skoler. Skolestua er bygget i tidsrommet 1860-1865 og fikk 2 rom: skolestue og kjøkken med sovealkove. Skolen hadde fast lærer som bodde i skolestua.

Skolen ble lagt ned i 1940 etter nærmere 80 års drift. Trosterud skole ble satt i stand som skolemuseum i 1977.

Denne gamle skolestua finner du i grenda Trosterud langs rv. 126, 500 meter fra svenskegrensen.

Spørsmål om omvisning rettes til kulturleder Rita Berget Lindblad på rita.lindblad@romskog.kommune.no eller tlf. 98 21 21 79


SANDEMSKOLEN - KUNSTGALLERI ARNE LINDAAS' VERKER
På vestsiden av Rømsjøen finner du Sandemskolen, med imponerende utsikt over det meste av bygda. I år 2005 feiret Sandemskolen 30 års jubileum som kunstgalleri og skolemuseum. Her vises Arne Lindaas' bilder, glasskunst og skulpturer.


Skolebygningen
Sandemskolen ble sannsynligvis påbegynt bygd i 1920. Grunnmuren, gråsteinsmur av stein hentet ved det gamle Samvirkelaget, ble reist av "Forsbergkara". Byggmester var Jørgen Sletten. Skolen skal være tegnet av en Haukenæs, men E. Stang skal visstnok ha hatt sitt å si vedrørende husets utseende.

Paul Høitorp, opprinnelig fra Skiptvet, var lærer på skolen fra den ble tatt i bruk i 1921 til den ble lagt ned i 1957. Da stod den nye sentralskolen på Engehaget ferdig. I begynnelsen vekslet lærer Høitorp på å undervise ved Sandemskolen og ved Trosterud skole i Utroa.

Læreravlønninger er ofte blitt omtalt som et kapittel for seg. Her er utlysningsteksten som stod annonsert i "Norsk Kunngjørelsestidende" den 28. juni 1920:
"Lærerposten ved Sandun og Trosterud Skolekredse i Rømskog Anneks til Rødenes, Østfold, er ledig fra 1ste Oktbr. førstk. Undervisningstid i begge Skoler tilsam. 24 Uger i Storskolen og 16 Uger i Smaaskolen. Løn Kr. 600,00 pr. Uge á 36 Timer. Fylkestillæg Kr. 300,00. 4 Alderstillæg á Kr. 300,00. Statens Dyrtidstillæg. For tiden et kommunalt Dyrtidstillæg Kr. 400,00. Til Opildning i Skolelokalene Kr. 150,00, frit Renhold samt Kroner 50,00 i Skydsgodtgjørelse. Til Sandun Skole Lærerjord, til Trosterud Skole Have. Ny Skolebygning skal opføres strax i Sandun. Skolen ligger nær Landhandleri og Postaabneri. Om sommeren daglig Bilrute til nærmeste Jernbanest. Bjørkelangen. 10% Indskud i Statens Pensionskasse samt Fratrædelse ved Aldersgrænse. Alle lovlige forbehold, deriblandt ogsaa mulig Omordning og Deling af Skolekredsen."
 

Tips en venn Skriv ut